Гузун Микола Іванович

М.І. Гузун народився в м.Бендери, закінчив середню школу в м.Тирасполі, після чого був призваний до лав Радянської Армії, брав участь у Другій світовій війні і був нагороджений 11 бойовими нагородами.

Після закінчення Кишинівського сільськогосподарського інституту працював в якості асистента на кафедрі виноградарства. У 1960 році призначений на посаду директора Молдавського науково-дослідного інституту плодівництва, виноградарства і виноробства, а з 1972 р керував відділом ампелографії, генетики та селекції.

Під його керівництвом і за безпосередньої участі робота колективу була спрямована на розробку найсучасніших методів наукових досліджень і впровадження цих досліджень в плодівництво, виноградарство і виноробство Молдови.

У цей період були закладені основи плодівництва і інтенсивного виноградарства з впровадженням в національний сортимент найцінніших сортів. Закладка і вивчення ампелографічної колекції послужили основою його досліджень протягом більше 40 років, присвячених створенню нових сортів, стійких до хвороб і шкідників.

Для вирішення цих важливих завдань були розвинені нові напрямки, такі як цитоембріологія, мутагенез, культура тканин і інші сучасні методи селекції винограду. На підставі проведених досліджень М.І. Гузун опублікував понад 170 наукових робіт. Він плідно працював в процесі підготовки кадрів.

Під керівництвом М.І. Гузуна в інституті був створений цінний селекційний фонд, що включає близько 75 нових сортів і клонів різного напрямку використання; 13 з виділених сортів вже районовані і широко поширюються як в Молдові, так і за її межами, на Україні, в Росії, Румунії, Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, США, Китаї та ін.

М.І. Гузун був членом Міжнародної академії виноградарства і виноробства, членом Товариства генетиків і селекціонерів Республіки Молдова, членом редакційної колегії журналу "Плодівництво, виноградарство і виноробство Молдови", Енциклопедії виноградарства. Керував науковою програмою "Виноград і вино", нагороджений 7 державними нагородами.

(Використані матеріали з сайту: www.vitis.ru)

Гузун Н.И. - Совершенствование сортимента винограда,   Кишинев,   1983   (3,26mb)                                                                                                                         

Choose language