Коваль Микола Мефодійович

Народився Микола Мефодійович 7 листопада 1920 року у селище Христинівка Біляївського району Одеської області. З гордістю згадує, що ще 7-8 річним хлопчиком допомагав батькові висаджувати на городі виноград і доглядати його. Ріс Микола Мефодійович на Пересипі м. Одеса, де у 1938 році закінчив 10 класів середньої школи № 12.

У вересні 1938 року він стає курсантом Ленінградського авіаційного училища ім. К. Є. Ворошилова. Поряд з відмінним навчанням в училищі Микола Мефодійович брав активну участь у громадському житті. У березні 1940 року молодий, але вже змужнілий, він закінчив училище з відзнакою, за що був нагороджений фотографією біля розгорнутого прапора навчального закладу – це був один з найвищих видів заохочення начальника училища.

По закінченню навчання керівництво залишає його на роботі в училищі – спочатку відповідальним секретарем бюро ВЛКСМ батальйону, а потім інструктором літакового цеху. І раптом – війна! Евакуація училища на Урал. Микола Мефодійович - курсовий командир, а потім командир роти курсантів. Йшла прискорена підготовка авіаторів для фронту. Доводилось працювати в найважчих умовах сурової зими і недостатнього харчування.

З листопаду 1944 року воює у складі частин 2-го Прибалтійського фронту у складі 12 ОШБ. Головне завдання фронту – утримати в «котлі» Курляндського угрупування німців ( понад 300 тис. чоловік), не дати їм відійти через порт Либав (Лієпая), де М. М. Коваль і був тяжко поранений. З січня по травень 1945 року лікування у шпиталі місця Москва.

Після шпиталю він працює у місті Рига в реевакуйованому училищі, яке закінчив до війни, на стройовій роботі, а в грудні 1946 року повернувся до Одеси. Працював в Одеському морському порту, на нафтобазі і одночасно навчався в Одеському сільськогосподарському інституті на заочному відділенні плодвинфаку. Закінчив інститут за 2,5 роки за фахом вченого агронома виноградаря - плодоовочівника.

З жовтня 1949 року працює молодшим науковим співробітником відділу агротехніки винограду Українського науково - дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова. З грудня 1952 року навчається в аспірантурі Одеського сільськогосподарського інституту за фахом «Виноградарство».

У 1955 році успішно захищає кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук за темою «Роль пасинків у підвищенні урожаю різних сортів винограду на півдні Української РСР».

З 16 січня 1956 року М. М. Коваля переведено на посаду старшого наукового співробітника відділу агротехніки винограду Українського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова. З 7 лютого 1957 року він завідувач відділом агротехніки винограду Українського науково - дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова, а потім - заступник директора з наукової роботи.

З 14 вересня 1960 року по 28 вересня 1967 рік Микола Мефодійович працює директором Українського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова. Це була цікава і складна школа змужніння, становлення Миколи Мефодійовича як науковця, так і керівника виробництва.

В цей період він керує колективом великого науково-дослідного інституту Республіки, будівництвом нового корпусу інституту (1965 р.) і роботою всіх його підрозділів, створює дуже солідну наукову і виробничу базу установи. Він успішно керує і виховує науковий потенціал виноградарсько - виноробної галузі.

Бурхливу наукову і виробничу діяльність Микола Мефодійович Коваль поєднує з повсякденною великою громадською роботою. На протязі багатьох років він активно працює як депутат районної Ради. Невтомний, він бере участь в роботі багатьох Всесоюзних і республіканських конференцій, нарад, в роботі вчених рад науково-дослідних і навчальних інститутів.

З 1967 року Микола Мефодійович працює доцентом кафедри виноградарства і виноробства Одеського сільськогосподарського інституту. І на цій посаді він зарекомендував себе високоерудованою людиною, талановитим педагогом і громадським діячем. Микола Мефодійович дуже плідно виконує науково-дослідну роботу, результати якої відображені в понад 150 наукових и науково-популярних друкованих працях.

Микола Мефодійович Коваль підготував декілька сотень спеціалістів виноробів, 18 кандидатів сільськогосподарських наук, був керівником дипломних робіт десятків випускників плодвинфаку. Микола Мефодійович Коваль був членом Координаційної Ради Секції виноградарства ВАСГНІЛ, членом НТС Міністерства сільського господарства СРСР, членом вченої Ради НДІВіВ ім. В.Є. Таїрова. З 1996 року М. М. Коваль працював на посаді помічника ректора Одеського сільськогосподарського інституту (з 2000 року - Одеський Державний аграрний університет).

Високо оцінили заслуги Миколи Мефодійовича перед Батьківщиною: За ратні і трудові подвиги його нагороджено трьома орденами і дванадцятьма медалями; За трудові заслуги Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджений двома Золотими медалями ВДНГ ; За трудові заслуги Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджений двома Срібними медалями ВДНГ ; За трудові заслуги Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджений трьома Бронзовими медалями ВДНГ. Як бачимо мрія його дитинства здійснилась - і як колишнього бійця і як сучасного вченого-педагога.

В. О. Шерер. Провідний науковий співробітник відділу розмноження винограду, доктор сільськогосподарських наук.

Choose language