тел: 066-73-424-73

каталог

АВТОРСЬКІ СОРТИ ТА ФОРМИ ВИНОГРАДУ

СТОЛОВІ

БЕЗНАСІННІ

ТЕХНІЧНІ

ГАЛЕРЕЯ

ВИНОГРАДАРСТВО

ДОСЛІДЖЕННЯ

Кодування сорту винограду Альбіна по дескрипторам OIV

КОД

ДЕСКРИП-ТОРУ OIV

ОПИС ФЕНОТИПІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ВАРІАНТИ РИЗНОВИДІВ

АЛЬБІНА

001

Відкритість (форма) верхівки молодого пагону

 

1 - закрита

3 - напівзакрита

5 - відкрита

  

5ALB kod 001

002

Розподіл антоціанового окрасу на верхівці молодого пагону

 

1 - відсутнє

2 - смугами, плямами

3 - суцільне

 

1ALB kod 002

003

Інтенсивність антоціанового окрасу верхівки молодого пагону

1 - відсутнє або дуже слабке

3 - слабке

5 - середнє

7 - сильне

9 - дуже сильне

ALB kod 003

004

Інтенсивність (щільність) павутиністого опушення верхівки молодого пагону

1 – відсутнє або дуже слабке

3 – слабке (рідке)

5 – середнє

7 – сильне

9 – дуже сильне

3ALB kod 004

005

Інтенсивність (щільність) щетиністого опушення верхівки молодого пагону

1 – відсутнє або дуже слабке

3 – слабке (рідке)

5 – середнє

7 – сильне

9 – дуже сильне

3ALB kod 005

006

Зовнішній вигляд (габітус), положення пагону

 1 – прямостоячий пагін

3 – напів-прямостоячий пагін

5 – горизонтальний

7 – напівзвисаючий

9 - звисаючий

1ALB kod 006

007

Окрас спинної (дорсальної) сторони міжвузля пагону

 

1 – зелене

2 – зелене та червоне

3 - червоне

 

1ALB kod 007

008

Окрас черевної (вентральної) сторони міжвузля пагону

 

1 – зелене

2 – зелене та червоне

3 - червоне

  

1ALB kod 010

009

Окрас спинної (дорсальної) сторони вузла пагону

 

1 – зелене

2 – зелене та червоне

3 - червоне

 

2ALB kod 009

010

Окрас черевної (вентральної) сторони вузла пагону

 

1 – зелене

2 – зелене та червоне

3 - червоне

 

2ALB kod 010

011

Інтенсивність (щільність) щетиністого опушення на вузлах пагону

1 – відсутнє або дуже слабке

3 – слабке (рідке)

5 – середнє

7 – сильне

9 – дуже сильне

ALB kod 011

012

Інтенсивність (щільність) щетиністого опушення на міжвузлях пагону

1 – відсутнє або дуже слабке

3 – слабке (рідке)

5 – середнє

7 – сильне

9 – дуже сильне

ALB kod 012

013

Интенсивность (плотность) паутинистого опушения на узлах побега

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

3ALB kod 013

014

Интенсивность (плотность) паутинистого опушения на междоузлиях побега

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

3ALB kod 014

015-1

Распределение антоциановой окраски на чешуях глазков

1 – отсутствует

2 – у основания (базальная часть), до 1/3 чешуй глазков

3 – до ¾ чешуй глазков

4 – почти на всех чешуях глазков

1ALB kod 015 1

015-2

Интенсивность антоциановой окраски чешуй глазков

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

1ALB kod 015 2

016

Распределение усиков на побеге (число последовательных усиков)

 

1 – 2 или меньше

2 – 3 или больше

 

   

1ALB kod 016

017

Длина усиков

1 – очень короткие,до 10см

3 – короткие, 15 см

5 – средние, 20 см

7 - длинные, 25 см

9 – очень длинные, 30 см и более

3 или 5ALB kod 017

051

Окраска верхней поверхности молодого листа

 

1 – зеленая

2 - желтая

3 – бронзовая

4 – медно-красноватая 

1 или 2ALB kod 051

053

Плотность паутинистого опушения между главными жилками на нижней поверхности молодого листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

3 или 5 ALB kod 053

054

Плотность щетинистого опушения между главными жилками на нижней поверхности молодого листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

3 или 5 ALB kod 054

055

Плотность паутинистого опушения на главных жилках нижней поверхности молодого листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

3 или 5 ALB kod 055

056

Плотность щетинистого опушения на главных жилках нижней поверхности молодого листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

3 или 5 ALB kod 056

065

Величина пластинки сформировавшегося листа

 1 – очень малая

3 – малая

5 – средняя

7 – большая

9 – очень большая

ALB kod 065

067

Форма листовой пластинки сформировавшегося листа

 1 – сердцевидная

2 – клиновидная

3 - пятиугольная

4 – круглая

5 - почковидная

ALB kod 067

068

Количество лопастей сформировавшегося листа

1 – одна лопасть (цельный лист)

2 – три лопасти

3 – пять лопастей

4 – семь лопастей

5 – более семи лопастей

3ALB kod 068

069

Окраска верхней поверхности пластинки листа

 

3 – светло-зеленая

5 – средне-зеленая

7 – темно-зеленая

  

5ALB kod 069

070

Антоциановая окраска главных жилок верхней поверхности листа

1 – отсутствует или очень слабая

2 –  в черешковой точке

3 – до первого разветвл.

4 – до второго разветвл.

5 – выше второго разветвл.

1ALB kod 070

071

Антоциановая окраска главных жилок нижней поверхности листа

1 – отсутствует или очень слабая

2 –  в черешковой точке

3 – до первого разветвл.

4 – до второго разветвл.

5 – выше второго разветвл.

ALB kod 071

072

Гофрировка (углубления) верхней поверхности пластинки листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

1 или 3ALB kod 073

073

Волнистость пластинки между центральной и боковыми жилками листа

 

 1 – отсутствует

9 - присутствует

 

 

9ALB kod 073

074

Профиль (поперечное сечение в средней части пластинки листа)

 1 – плоский

2 – бороздчатый

3 – закрученный верх

4 – закрученный вниз

5 - волнистый 

 5ALB kod 074

075

Пузырчатость верхней поверхности пластинки листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

ALB kod 075

076

Форма зубчиков листа

1 – обе стороны вогнуты

2 – обе стороны прямые

3 – обе стороны выпуклые

4 – одна сторона вогнутая, другая сторона выпуклая

5 – среднее между  (2) и (3)

2 или 3ALB kod 076

077

Длина зубцов

1 – очень короткие

3 – короткие

5 – средние

7 – длинные

9 – очень длинные 

5ALB kod 077

078

Длина зубцов по отношению к их ширине

1 – очень короткие

3 – короткие

5 – средние

7 – длинные

9 – очень длинные

5 или 7ALB kod 078

079

Форма (степень открытости / перекрываемости) черешковой выемки

1 – очень широко открытая

3 – открытая

5 – закрытая

7 - лопасти перекрываются

9 – лопасти сильно перекрываются

5ALB kod 079

080

Форма основания черешковой выемки

 

1 – U – образная

2 – форма фигурной скобки

3 – V - образная

  

3ALB kod 080

081-1

Наличие зубчиков в черешковой выемке

 

 

1 – отсутствуют

9 - присутствуют

 

1ALB kod 081 1

081-2

Ограниченность дна черешковой выемки жилкой

 

1 – не ограничено

2 – ограничено с одной стороны

3 – ограничено с двух сторон

1ALB kod 081 2

082

Степень открытости / перекрываемости верхних боковых вырезок

1 – открытая

2 – закрытая (лопасти соприкасаются)

3 – лопасти слегка перекр.

4 – лопасти сильно перекрываются

5 – лопасти отсутствуют

1 или 2ALB kod 082

083-1

Форма основания (бухта) верхних боковых вырезок

 

1 – U – образная

2 – форма фигурной скобки

3 – V - образная

 

1 или 3ALB kod 083 1

083-2

Зубцы на верхних боковых вырезках

 

 

1 – отсутствуют

9 - присутствуют

  

1ALB kod 083 2

084

Плотность паутинистого опушения между главными жилками на нижней стороне  листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

ALB kod 084

085

Плотность щетинистого опушения между главными жилками на нижней стороне  листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

ALB kod 085

086

Плотность паутинистого опушения главных жилок на нижней стороне  листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

ALB kod 086

087

Плотность щетинистого опушения главных жилок на нижней стороне  листа

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

ALB kod 087

088

Паутинистое опушение главных жилок на верхней стороне листа

 

 

1 – отсутствуют

9 - присутствуют

  

ALB kod 088

089

Щетинистого опушение главных жилок на верхней стороне листа

 

 

1 – отсутствуют

9 - присутствуют

 

ALB kod 089

090

Плотность паутинистого опушения черешка

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

1 или 3ALB kod 90

091

Плотность щетинистого опушения черешка

1 – отсутствует или очень слабая

3 – слабая (редкая)

5 – средняя

7 – сильная (густая)

9 – очень сильная

1ALB kod 91

093

Длина черешка относительно главной (срединной) жилки

 1 – значительно короче

3 – короче

5 – одинаковая

7 – длиннее

9 – намного длиннее

3 или 5

094

Глубина верхних боковых вырезок

1 – отсутствует или очень маленькая

3 – маленькая

5 – средняя

7 – глубокая

9 – очень глубокая

5

101

Поперечное сечение одревесневшего побега

 

 1 – круглое

2 – эллиптическое

3 - узкоэллиптическое

 

1

102

Поверхность одревесневшего черенка

 

 1 – гладкая

2 – угловатая

3 - бороздчатая

 

1ALB kod 102

103

Основная окраска черенка

 

1 – желтая

2 – коричневая

3 – красновато-фиолетовая

4 - серая

2ALB kod 103

104

Чечевички на черенке

 

 1 – отсутствуют

9 - присутствуют

 

 

1ALB kod 104

105

Наличие щетинистого опушения на узлах черенка

 

 1 – отсутствует

9 - присутствует

 

 

1ALB kod 105

106

Наличие щетинистого опушения на междоузлиях черенка

 

 1 – отсутствует

9 - присутствует

 

 

1ALB kod 105

151

Тип цветка

1 – мужской (полностью развитые тычинки и нет гинецея)

2 – функционально-мужской (полностью развитые тычинки и недоразвитый гинецей)

3 – обоеполый (полностью развитые тычинки и гинецей)

4 – функционально-женский (завернутые вниз тычинки и полностью развитый гинецей) 

4ALB kod 151

152

Расположение (уровень) первого соцветия на побеге

 

1 – на 1-2 узле

2 – на 3-4 узле

3 – на 5-6 узле и выше

  

2ALB kod 152

153

Количество соцветий на побеге

 1 – одно соцветие и меньше

2 – 1,1 – 2 соцветия

3 – 2,1 – 3 соцветия

4 – более 3 соцветий

3ALB kod 153

155

Плодоносность базальных (сучка замещения) 1-3 почек по наличию соцветий

1 – очень низкая

3 - низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая 

5ALB kod 155

202

Длина грозди без гребненожки

1 – очень короткая, до 8 см

3 – короткая, до 12 см

5 – средняя, до 16 см

7 – длинная, до 20 см

9 - очень длинная, до 24 см и более

9ALB kod 202

203

Ширина грозди

1 – очень узкая, до 40 мм

3 – узкая, до 80 мм

5 – средняя, до 120 мм

7 – широкая, до 160 мм

9 – очень широкая, до 200 мм и более

7ALB kod 203

204

Плотность грозди

1 – очень рыхлая

3 – рыхлая

5 – средней плотности

7 – плотная

9 – очень плотная

3 или 5ALB kod 204

206

Длина ножки грозди (длина гребненожки первичной грозди)

1 – очень короткая, 3 см

3 – короткая, 5 см

5 – средняя, 7 см

7 – длинная, 9 см

9 – очень длинная, 11 см и более

5 или 7ALB kod 206

207

Одревеснение ножки грозди

 

1 – слабое, только у основания

5 – среднее, до середины

7 – сильное, больше чем за середину

1ALB kod 207

208

Форма грозди

 

1 – цилиндрическая

2 – коническая

3 - воронкообразная

  

2ALB kod 208

209

Число крыльев первичной грозди

1 – отсутствуют

2 – 1-2 крыла

3 – 3-4 крыла

4 – 5-6 крыльев

5 – более 6 крылье 

1 или 2ALB kod 209

220

Длина ягоды

1 – очень короткая, до 8 мм

3 – короткая, до 13 мм

5 – средняя, до 18 мм

7 – длинная, до 23 мм

9 – очень длинная, до 28 мм и более

7 или 9ALB kod 220

221

Ширина ягоды

1 – очень узкая, до 8 мм

3 – узкая, до 13 мм

5 – средняя, до 18 мм

7 – широкая, до 23 мм

9 – очень широкая, до 28 мм и более

ALB kod 221

222

Однородность размеров ягод

 

 

1 – размеры не одномерны

2 - одномерны

  

1ALB kod 222

223

Форма ягоды

1 – приплюснутая сферическая

2 – сферическая (округлая)

3 – короткоовальная

4 – длинноовальная (вытянутая)

5 – цилиндрическая

6 – тупояйцевидная

7 – яйцевидная

8 – обратнояйцевидная (каплевидная)

9 – в форме рога

10 – сосковидная (в форме пальца)

3 или 6ALB kod 223

 

225

Окраска кожицы ягоды

1 – зеленовато-желтая

2 – розовая

3 – красная

4 – серая

5 – темно-красно-фиолет.

6 – сине-черная

1ALB kod 225

226

Равномерность окраски кожицы ягоды

 

 1 – не равномерная

2 - равномерная

 

 

2ALB kod 226

227

Наличие и качество пруина (воскового налета)

1 – отсутствует или очень слабый

3 – слабый

5 - средний

7 – сильный

9 – очень сильный

5ALB kod 227

228

Толщина кожицы ягоды

1 – очень тонкая

3 – тонкая

5 – средняя

7 – толстая

9 – очень толстая 

5ALB kod 228

229

Пупок семени

 

 1 – малозаметный

2 – видимый, выраженный

 

  

1ALB kod 229

231

Интенсивность антоциановой окраски мякоти

1 – не окрашена или очень слабо окрашена

3 – слабо окрашена

5 – средне окрашена

7 – сильно окрашена

9 – очень сильно окрашена

1ALB kod 231

232

Сочность мякоти ягоды

 

1 – недостаточно сочная

2 – средней сочности

3 – очень сочная

 

2ALB kod 232

233

Выход сусла

 

3 – малый

5 – средний

7 - высокий

 

3ALB kod 233

235

Степень плотности мякоти ягоды

 

1 – мягкая (сочная)

2 – не очень твердая

3 – очень твердая (плотная)

 

2 или 3ALB kod 235

236

Особенности привкуса ягоды

1 – без привкуса (простой)

2 – мускатный

3 – лисий (изабельный)

4 – травянистый

5 – другой привкус 

1ALB kod 236

238

Длина плодоножки ягоды

1 – очень короткая, до 4 мм

3 – короткая, до 7 мм

5 – средняя, до 10 мм

7 – длинная, до 13 мм

9 – очень длинная, до 16 мм и более

3ALB kod 238

240

Степень трудности отделения ягоды от плодоножки

 

1 – очень легкое

2 – легкое

3 - трудное

 

3ALB kod 240

241

Наличие семян в ягоде

 

1 – отсутствуют

2 – рудименты

3 – полноценные семена

 

3ALB kod 241

242

Длина семени

1 – очень короткая

3 – короткая

5 – средняя

7 – длинная

9 – очень длинная

3ALB kod 242

243

Масса семени

1 – очень малая, до 10 мг

3 – малая, до 25 мг

5 – средняя, до 40 мг

7 – большая, до 55 мг

9 – очень большая, до 65 мг и более

5ALB kod 243

244

Наличие поперечных складок на брюшной стороне семени

 

 

1 – отсутствуют

3 - присутствуют

 

1

301

Время распускания почек

1 – очень раннее

3 – раннее

5 – среднее

7 – позднее

9 – очень позднее 

7ALB kod 301

302

Массовое цветение

1 – очень раннее

3 – раннее

5 – среднее

7 – позднее

9 – очень позднее 

5ALB kod 302

303

Начало созревания ягод

1 – очень раннее

3 – раннее

5 – среднее

7 – позднее

9 – очень позднее

1 или 3ALB kod 303

304

Физиологическая зрелость ягод

1 – очень раннее

3 – раннее

5 – среднее

7 – позднее

9 – очень позднее

1 или 3ALB kod 304

305

Начало вызревания лозы

1 – очень раннее

3 – раннее

5 – среднее

7 – позднее

9 – очень позднее

3ALB kod 305

306

Осенняя окраска листьев

1 – желтая

2 – красноватая

3 – красная

4 – темно-красная

5 – красно-фиолетовая

1

351

Сила роста побегов

1 – очень слабая, до 0,5 м

3 – слабая, 0,6 – 1,2 м

5 – средняя, 1,3 – 2,0 м

7 – сильная, 2,1 – 3,0 м

9 – очень сильная, более 3 м

352

Сила роста пасынковых побегов после опадания листьев

1 – очень слабая

3 – слабая

5 – средняя

7 – сильная

9 – очень сильная

1 или 3

353

Длина междоузлий побегов

1 – очень короткая, до 6 см

3 – короткая, до 9 см

5 – средняя, до 12 см

7 – длинная, до 15 см

9 – очень длинная, до 16 см и более

5 или 7

354

Диаметр междоузлий побега

1 – очень малый, до 5 мм

3 – малый, до 8 мм

5 – средний, до 11 мм

7 – большой, до 14 мм

9 – очень большой, до 17 мм и более

5ALB kod 354

401

Устойчивость против железного хлороза

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7 или 9ALB kod 401

402

Устойчивость к хлоридам (солям)

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7 или 9ALB kod 402

403

Устойчивость к засухе

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

3 или 5ALB kod 402

451

Устойчивость к милдью

 

 

1 – отсутствует

9 - имеется

 

1ALB kod 451

452

Степень устойчивости к милдью листьев

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7ALB kod 452

453

Степень устойчивости к милдью гроздей

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7ALB kod 453

454

Устойчивость к оидиуму

 

 

1 – отсутствует

9 - имеется

 

1ALB kod 452

455

Степень устойчивости к оидиуму листьев

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7ALB kod 452

456

Степень устойчивости к оидиуму гроздей

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

7ALB kod 456 

457

Устойчивость к серой гнили

 

 

1 – отсутствует

9 - имеется

 

9ALB kod 457

458

Степень устойчивости листьев к серой гнили

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

 9ALB kod 458

459

Степень устойчивости гроздей к серой гнили

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

9ALB kod 457

461

Степень устойчивости к листовой форме филлоксеры (галлы листьев)

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

3ALB kod 461

462

Степень устойчивости к корневой форме филлоксеры (корневые галлы)

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

3

501

Процент завязывания ягод

1 – очень низкий, 10%

3 – низкий, 20%

5 – средний, 40%

7 – высокий, 60%

9 – очень высокий, 80% и более

7 или 9ALB kod 501

502

Масса одной грозди

1 – очень малая, 100 г

3 – малая. 300 г

5 – средняя, 500 г

7 – большая, 700 г

9 – очень большая, 900 г и более

 7 или 9ALB kod 502

503

Средняя масса ягоды

1 – очень малая, 1 г

3 – малая. 3 г

5 – средняя, 5 г

7 – большая, 7 г

9 – очень большая, 9 г и более

7 или 9ALB kod 503

504

Урожайность с м2 (масса)

 1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

9ALB kod 504

505

Содержание сахаров в сусле

1 – очень низкое, 12%

3 – низкое, 15%

5 – среднее, 18%

7 – высокое. 21%

9 – очень высокое, 24% и более

7 или 9ALB kod 505

506

Титрируемая кислотность сусла

1 – очень низкая

3 – низкая

5 – средняя

7 – высокая

9 – очень высокая

1 или 3ALB kod 506

508

Активная кислотность сусла (PH)

 

 3 – низкая

5 – средняя

7 - высокая

 

3 ALB kod 508

 

551

 

 

 

 

 

552

 

 

 

 

553

Подвойные характеристики:

Выход подвойной лозы

 

 

 

 

 

Образование каллуса

 

 

 

 

Способность к ризогенезу

 

 

1 - 9

 

 

 

 

 

1 - 9

 

 

 

 

1 - 9

7ALB kod 551

3

7

601 - 618

Ампелометрия сформировавшегося листа

   

                                       Ознаки з Методики на ВОС сортів винограду.

№ ознаки

Назва ознаки ¹

Ступінь виявлення ознаки

Код ступеня вияву

1.

Час розпускання бруньок

пізній

7

2.

Молодий пагін: відкритість верхівки

повністю відкрита

5

3.

Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці

нещільна

3

4.

Молодий пагін: антоціанове

забарвлення прилеглих волосків на верхівці

відсутнє або дуже слабке

1

5.

Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці

нещільна

3

6.

Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки

жовто-зелене

1

7.

Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки

відсутнє або дуже нещільна

1

8.

Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки

відсутнє або дуже нещільна

1

9.

Пагін: положення (до підв’язування)

напіввертикальне

3

10.

Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів

зелене і червоне

2

11.

Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів

зелене і червоне

2

12.

Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів

зелене і червоне

2

13.

Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів

зелене і червоне

2

14.

Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях

відсутні або дуже нещільна

1

15.

Пагін: вусики за довжиною

середні

5

16.

Квітка: статеві органи

відхилені тичинки і добре розвинена маточка

4

17.

Розвинений листок: розмір пластинки

середній

5

18.

Розвинений листок: форма пластинки

округла

4

19.

Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки

помірна

5

20.

Розвинений листок: кількість лопатей

пять

3

21.

Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною

глибокі

7

22.

Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування

лопатей верхніх листкових вирізів

відкрите

1

23.

Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка

слабко перекриваються

6

24.

Розвинений листок: зубці за довжиною

середні

5

25.

Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця

середнє

5

26.

Розвинений листок: форма зубців

обидва боки випуклі

3

27.

Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням

низька

3

28.

Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки

відсутні або дуже нещільна

1

29.

Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки

відсутні або дуже нещільна

1

30.

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки

однакова

3

31.

Час початку достигання ягід

дуже ранній

1

32.

Гроно: розмір (без ніжки)

великий

7

33.

Гроно: за щільністю

середнє

5

34.

Гроно: ніжка первинного грона за довжиною

довга

7

35.

Ягода: розмір

великий

7

36.

Ягода: форма

яйцеподібна

7

37.

Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)

жовте

3

38.

Ягода: відокремлювання від плодоніжки

важке

1

39.

Ягода: шкірка за товщиною

середня

2

40.

Ягода: антоціанове забарвлення м’якоті

відсутнє або дуже слабке

1

41.

Ягода: твердість м’якоті

помірно тверда

2

42.

Ягода: особливий аромат

інший, ніж вище перераховані

5

43.

Ягода: утворення насіння

повноцінне

3

44.

Здерев’янілий пагін: основне забарвлення

жовтувато-коричневе

1

Мої сторінки в соцмережах:

З повагою, Бачинський Анатолій

Пошук по сайту:

Choose language